mandala
Pathaaka
Mudraakhyam Katakam Mushti Kartharee Mukham Sukathundam Kapidhakam HamsaPaksham
mandala
 

 

Ravana / Katti Makeup
Nakratundi / Kari Makeup
 
 
mandala
Sikharam
Hamsaasyam
Anjaly
Ardhachandram
Mukuram
Bhramaram
Soochimukham
Pallavam
mandala